PORTRETY KOBIET - 2003r

Projekt pt. „Portrety kobiet” stanowi serię kolorowych zdjęć przedstawiających damskie obuwie. Za pomocą pary butów chciałam ukazać portret osoby je noszącej. Pierwotnie, miałam w zamiarze połączenie obrazu butów z rzeczywistym wizerunkiem ich właścicielki. Podczas pracy nad projektem zdecydowałam jednak ograniczyć prezentację do wizerunku samych butów. Nadało to cyklowi bardziej uniwersalny charakter oraz pozwoliło na uruchomienie wyobraźni odbiorców. Każdy bowiem, usiłując stworzy sobie obraz osoby noszącej konkretną parę, nadaje jej cech znanych przez siebie kobiet. Dzięki różnorodności portretowanych przedmiotów, każdy z nas może zobaczyć w nich swoją znajomą, przyjaciółkę, dziewczynę, matkę, babcię, nauczycielkę, sąsiadkę lub też siebie samą.