WOKÓŁ MNIE - 2004r

Cykl zdjęć pt. „Wokół mnie. Kadry fotograficzne” powstał w czasie mojego pobytu na stażu stypendialnym w Maryland Institute College of Art w Baltimore i jest poniekąd kontynuacją mojego uprzedniego projektu zrealizowanego z ramach dyplomu licen¬cjackiego. Jak w sytuacji tego pierwszego, tak i obecnie, architektura jest dla mnie tylko pretekstem, środkiem służącym do tworzenia kompozycji fotograficznych. Nie staram się rejestrować jej ani ukazy¬wać w sposób obiektywny, ale przy pomocy archi-tektury i w oparciu o nią kreuję własne obrazy. Szukam innego niż konwencjonalne spojrzenia na nią, w wyniku czego powstają obrazy będące nie informacyjnym opisem, lecz kompozycją zestawionych ze sobą kolorów, linii, płaszczyzn, powierzchni oraz faktur. Moim założeniem było zrealizowanie cyklu obrazów fotograficz-nych, w oparciu o miejskie zabudowania, korzystając z wcześniej zdobytych doświadczeń fotografowania wnętrz. Wiązało się to jed-nak z zupełnie innym sposobem pracy, patrzenia, doboru motywów oraz kadrowania. Teoretycznie zbieżne zagadnienia okazały się więc zupeł¬nie odrębnymi w praktyce.